Skip to content

Saul ตอนอวสาน

บทสรุปส่งท้ายซอล กู๊ดแมน | Better Call Saul “Saul Gone”

เวลาที่ใช้อ่าน : 4 นาที Better Call Saul มีปัญหาปรึกษาซอล ก็มาถึงตอนอวสานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่เริ่มออนแอร์ตั้งแต่ตอนแรกมาได้ 7 ปี และเป็น14 ปีที่ปิดฉากจักรวาล Breaking Bad ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2008 โดยจักรวาลนี้ประกอบไปด้วย Breaking Bad (2008-2013), Better Call Saul (2015-2022), El Camino: A… Read More »บทสรุปส่งท้ายซอล กู๊ดแมน | Better Call Saul “Saul Gone”