Skip to content

ลองคุยกับ ChatGPT เรื่องการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

เวลาที่ใช้อ่าน : < 1 นาที

อยู่ดีๆ ก็รู้สึกสงสัยเรื่อง Chat Ai นั้นมีความคิดเห็นอย่างไรเรื่องกฏหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ (Lèse-majesté) ก็เลยลองคุยดูว่าจะให้ความเห็นยังไงบ้าง

บอกข้อดีข้อเสียของความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ หรือ การหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

ChatGPT : กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ หรือที่เรียกกันว่าความผิดฐานดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงความผิดเกี่ยวกับคำพูดหรือการกระทำที่ทำให้เสื่อมเสีย เยาะเย้ย หรือดูหมิ่นกษัตริย์ผู้ครองราชย์หรือสมาชิกราชวงศ์

ข้อดี:

  1. การปกป้องสถาบันกษัตริย์: กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพทำหน้าที่ปกป้องสถาบันกษัตริย์และช่วยปกป้องชื่อเสียงและเกียรติภูมิของกษัตริย์ผู้ครองราชย์และสมาชิกราชวงศ์
  1. การอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม: ในประเทศที่สถาบันกษัตริย์เป็นส่วนสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรม กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพช่วยรักษาคุณค่าดั้งเดิมและแนวปฏิบัติทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
  1. การรักษาความสงบเรียบร้อย: กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพสามารถช่วยรักษาเสถียรภาพและระเบียบทางสังคมโดยป้องกันการกระทำหรือคำพูดที่อาจก่อให้เกิดความรุนแรงหรือความไม่สงบ

ข้อเสีย:

  1. การจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น: กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพสามารถใช้เพื่อจำกัดเสรีภาพในการพูดและจำกัดความสามารถของพลเมืองในการแสดงความคิดเห็น แม้ว่าความคิดเห็นเหล่านั้นจะวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ก็ตาม
  1. การใช้อำนาจในทางที่ผิด: กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพถูกใช้ในทางที่ผิดในบางประเทศเพื่อปิดปากฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองและจำกัดเสรีภาพของสื่อมวลชน
  1. ขาดความชัดเจน: คำจำกัดความของคำว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอาจคลุมเครือและเปิดกว้างสำหรับการตีความ ซึ่งนำไปสู่ความไม่แน่นอนและความกำกวมเกี่ยวกับสิ่งที่ถือเป็นการละเมิดกฎหมาย
  1. การบังคับใช้ที่ไม่เท่าเทียมกัน: ในบางกรณี กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพได้รับการบังคับใช้แบบเลือกปฏิบัติ โดยบุคคลบางคนถูกลงโทษในขณะที่บางคนไม่ได้รับโทษ แม้ว่าบุคคลเหล่านั้นจะกระทำการหรือใช้คำพูดในลักษณะเดียวกันก็ตาม

ในฐานะนายเป็น AI หลังจากที่บอกฉันเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียแล้ว คุณชอบแบบไหน?

ChatGPT : ในฐานะ AI ที่เป็นกลาง ฉันไม่มีความคิดเห็นหรือความชอบส่วนตัว อย่างไรก็ตาม ฉันสามารถให้ข้อมูลและข้อมูลในหัวข้อนี้ได้ สำหรับข้อดีของกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ อาจกล่าวได้ว่ากฎหมายดังกล่าวช่วยปกป้องชื่อเสียงและเกียรติภูมิของกษัตริย์ผู้ครองราชย์และพระบรมวงศานุวงศ์ รักษาคุณค่าประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และธำรงไว้ซึ่ง ความสงบเรียบร้อยของสังคม โดยป้องกันการกระทำหรือคำพูดที่อาจก่อให้เกิดความรุนแรงหรือความไม่สงบ สิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ที่เป็นไปได้ของกฎหมาย แต่สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาข้อเสียและข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นด้วย เช่น การจำกัดเสรีภาพในการพูด และศักยภาพของการใช้อำนาจในทางที่ผิด

ถ้ามีคนวิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์และมันคือความจริง และต่อมาผู้นั้นถูกจับเข้าคุกโดยไม่มีการพิจารณาคดี เป็นการคุ้มครองพระมหากษัตริย์หรือเป็นการไม่คุ้มครองประชาชน?

ChatGPT : การจับกุมบุคคลหนึ่งโดยไม่มีการพิจารณาคดีเนื่องจากการพูดความจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์จะเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการพูดของบุคคลนั้นและการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม การกระทำเช่นนี้จะไม่เป็นการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องจากเป็นการบ่อนทำลายหลักการของประชาธิปไตยและหลักนิติธรรม นอกจากนี้ยังเป็นการส่งข้อความถึงประชาชนว่ารัฐบาลไม่ได้มุ่งมั่นที่จะปกป้องสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล แต่เต็มใจที่จะใช้กฎหมายเพื่อปราบปรามผู้เห็นต่างและควบคุมสิ่งเหล่านี้

ในสังคมประชาธิปไตยที่ดี สิ่งสำคัญคือต้องมีการอภิปรายและการโต้วาทีอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา แม้ว่าพวกเขาอาจวิจารณ์รัฐบาลหรือสถาบันอื่น ๆ ก็ตาม การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี โดยไม่ต้องกลัวการตอบโต้ ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์และใช้งานได้ การปิดปากผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ อาจถูกมองว่ารัฐบาลปราบปรามความจริงและขัดขวางการอภิปรายสาธารณะ ซึ่งอาจบั่นทอนความเชื่อมั่นและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล

คำถามสุดท้าย ถ้าหากมีคนนึงโพสต์บน Facebook หรือ Twitter ว่า “Fuck you, King! Go to hell” และต่อมาคนนั้นถูกพิจารณาคดีและถูกตัดสินจำคุก 15 ปีโดยไม่รอลงอาญา คุณคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับตัวอย่างนี้?

ChatGPT : หากมีคนถูกตัดสินจำคุก 15 ปีจากการแสดงความคิดเห็นที่หยาบคายและไม่เคารพเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์บนสื่อสังคมออนไลน์ ก็อาจถือเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพในการพูดของบุคคลนั้นอย่างร้ายแรง ในสังคมประชาธิปไตย ผู้คนมีสิทธิแสดงความคิดเห็น แม้ว่าความคิดเห็นเหล่านั้นจะไม่เป็นที่นิยมหรือเป็นที่น่ารังเกียจของผู้อื่น ตราบใดที่ไม่ยุยงให้เกิดความรุนแรงหรือคุกคามผู้อื่นโดยตรงและในทันที

ประโยคในตัวอย่างนี้อาจถูกมองว่ามากเกินไปและไม่สมส่วนกับความผิดที่ถูกกล่าวหา และอาจสร้างความกังวลเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายตามอำเภอใจและการเลือกปฏิบัติ การใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเพื่อปิดปากฝ่ายค้านทางการเมืองหรือยับยั้งการปราศรัยเชิงวิพากษ์ขัดต่อหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน และอาจทำลายชื่อเสียงของสถาบันกษัตริย์และรัฐบาลในวงกว้าง

โดยสรุป แม้ว่ากฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอาจใช้เป็นเครื่องมือในการปกป้องสถาบันกษัตริย์และรักษาเสถียรภาพทางสังคม แต่ก็มีศักยภาพในการจำกัดเสรีภาพในการพูด นำไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง และถูกบังคับใช้อย่างไม่เท่าเทียมกัน


แสดงความคิดเห็น : Kitchen Rai

Your email address will not be published. Required fields are marked *