Skip to content

Kim Wexler

ทฤษฎีที่ “คิม เว็กซ์เลอร์” อาจจะยังมีชีวิตอยู่ไปจนท้ายของซีซั่น Better Call Saul

เวลาที่ใช้อ่าน : 3 นาที หลังจากผ่าน Mid Finale Season ของ Better Call Saul กันไปแล้ว เราก็ได้พบโศกนาฏกรรมเพิ่มไปอีกหนึ่งรายที่ทำให้เข้าใจได้ว่าทำไมเราถึงจะไม่ได้พบตัวละครเหล่านี้ในซี่รี่ย์ Breaking Bad กันแล้ว แต่ตัวละครที่เด่นอีกตัวนึงคือ คู่ชีวิตของ Saul Goodman อย่าง Kim Wexler (คิม เว็กซ์เลอร์) นั้นแม้ว่าเราจะไม่ได้พบใน Breaking Bad… Read More »ทฤษฎีที่ “คิม เว็กซ์เลอร์” อาจจะยังมีชีวิตอยู่ไปจนท้ายของซีซั่น Better Call Saul