Skip to content

David Bowie

Drive-In Saturday เพลงที่เดวิด โบวี่ เล่าถึงเมื่อโลกพังทลายลงมา แล้วคนเราจะรักกันยังไง

เวลาที่ใช้อ่าน : 2 นาที ในเพลง Drive-In Saturday นั้น เดวิด โบวี่ ได้บรรยายถึงบรรยากาศความเป็นอยู่หลังสงครามเย็นได้ปะทุขึ้นกันจริง ที่เป็นสงครามระหว่างสองขั้วอำนาจทางการเมืองของโลกคือ อเมริกาและสหภาพโซเวียต และแน่นอนมันรุนแรงกว่าช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เพราะ การใช้อาวุธนิวเคลียร์ทั้งคู่ ทำให้โลกหลังสงครามนั้นพังทลายและผู้คนไม่รู้จักความรักอีกต่อไป แต่สิ่งเดียวที่จะทำให้รำลึกถึงคนเรานั้นรักกันยังไงนั้น ต้องผ่านการดูภาพยนตร์โรแมนติกที่ถูกสร้างไว้เมื่อในอดีตเท่านั้น นับว่าเป็นไอเดียของเดวิด โบวี่ ที่ล้ำสมัยและย้อนอดีตในคราวเดียวกัน เค้าแต่งเพลงนี้ในระหว่างที่ทัวร์อยู่ในอเมริกา ปี 1972 ระหว่างเดินทางจากเมืองซีแอตเติล รัฐวอชิงตัน ไปเมืองฟีนิกซ์… Read More »Drive-In Saturday เพลงที่เดวิด โบวี่ เล่าถึงเมื่อโลกพังทลายลงมา แล้วคนเราจะรักกันยังไง