Skip to content

covid-19

โควิด-19 เพื่อนบ้านประสบปัญหา เราก็ประสบปัญหาเหมือนกัน การช่วยเหลือเป็นสิ่งที่ถูกต้องมั้ยนะ ?

เวลาที่ใช้อ่าน : 2 นาที วันนี้ได้มีโอกาสไป สภาธุรกิจไทย-เมียนมาร์ เนื่องจากงานที่ทำอยู่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในพม่า และเจ้านายก็เป็น 1 ในคณะกรรมการของสภานี้ ก็ทำให้ได้รู้เกี่ยวกับนักธุรกิจ นักลงทุนต่างๆ ที่ต้องการขยายธุรกิจไปประเทศพม่า โดยมารับความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจเพื่อนบ้านของเรา แม้ตัวเองจะเข้าออกประเทศพม่า โดยเฉพาะเมืองใหญ่อย่าง “ย่างกุ้ง” มาตั้งแต่ปี 2012 ก็นับว่ายังไปทันเห็นการเปลี่ยนแปลงหลังจากเปิดประเทศอีกครั้ง แต่บางเรื่องก็ไม่เคยได้รู้ในมุมของนักลงทุน โดยเฉพาะนักลงทุนที่ทำธุรกิจมาตั้งแต่สมัยประเทศยังไม่เปิดขนาดนี้ ก็นับว่าได้รับประสบการณ์กันล้ำค่าเลยล่ะครับ และในช่วงโควิด-19 ระบาดนี้เอง ในขณะที่หลายๆ ประเทศเริ่มควบคุมไวรัสไม่ให้ลุกลามบานปลาย กลับกันประเทศพม่ากลับมีเคสที่ตรวจพบเยอะขึ้นทุกวันๆ… Read More »โควิด-19 เพื่อนบ้านประสบปัญหา เราก็ประสบปัญหาเหมือนกัน การช่วยเหลือเป็นสิ่งที่ถูกต้องมั้ยนะ ?